Danh mục

Chính sách hủy đơn hàng

    Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng với điều kiện dưới đây. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0168.39.16361 để được hỗ trợ hủy đơn hàng:

 -  Nếu quý khách hủy đơn hàng trước khi hàng được vận chuyển, thông thường là trong vòng 1 giờ kể từ lúc nhân viên bán hàng liên hệ xác nhận đặt hàng, Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% tiền cho những quý khách đã thanh toán sau khi trừ phí chuyển khoản (nếu có)

-  Nếu quý khách hủy đơn hàng sau khi hàng đã được vận chuyển, chúng tôi sẽ KHÔNG chấp nhận hủy đơn hàng

   Để biết tình trạng hiện tại của đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0168.39.16361 . Quá thời gian qui định trên, mọi yêu cầu hủy đơn hàng của Quý khách sẽ không được chấp nhận.

   Mọi thắc mắc về thủ tục đổi hàng, hủy đơn hàng xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau: 0168.39.16361